Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 21.01.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 1.