Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 04.02.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 2.