Podpisanie Umowy z Wykonawcą

W dniu 29 lipca 2019 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą – firmą Budimex S.A. na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość Umowy to kwota 30.880.380,00 zł brutto.

Termin wykonania: 28.11.2021 r.,