Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 28.05.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 4.