Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 25.08.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 6.