Posiedzenie Zespołu Oceny Projektów

W dniu 17 września 2020 r. w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Projektów.