Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 29.09.2020 r. w siedzibie DSDiK we Wrocławiu odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 7.