Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 27.10.2020r. odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 8. Z powodu panującej w kraju pandemii koronawirusa COVID – 19, narada odbyła się w sposób zdalny – w formie wideokonferencji.