Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 16.12.2020r. odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 10. Z powodu panującej w kraju pandemii koronawirusa COVID – 19, narada odbyła się w sposób zdalny – w formie wideokonferencji.