Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 25.01.2021 r. odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 11. Z powodu panującej w kraju pandemii koronawirusa COVID – 19, narada odbyła się w sposób zdalny – w formie wideokonferencji.