Informacja o postępie robót w danym miesiącu

W miesiącu styczniu 2021 r. prowadzone były prace:

 1. Inżynier prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. Na koniec miesiąca stycznia wpłynęło łącznie 21 roszczeń, które są w trakcie procedowania.
 3. Zatwierdzono do realizacji Program Prac Projektowych rev.10.
 4. W okresie sprawozdawczym zespół Inżyniera prowadził prace związane z weryfikacją poniższych dokumentów:
  • Projekt Wykonawczy Tom III – Ekrany akustyczne
  • Projekt Wykonawczy Tom III – Odwodnienie drogi
  • Projekt Wykonawczy Tom IV – Zieleń
  • Projekt Wykonawczy Tom I – Drogi i przepusty
  • Projekt Wykonawczy Tom VIII – Tymczasowa organizacja ruchu
 5. W okresie sprawozdawczym zespół Inżyniera dokonał weryfikacji poszczególnych rozdziałów STWiORB
  • D 03.02.01 – Kanalizacja deszczowa
  • D 09.01.01 – Zieleń drogowa

Na dzień 31.01.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:

 • 64,7 % – czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
 • 95,2 % – czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.