Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 22.02.2021r. odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 12. Z powodu panującej w kraju pandemii koronawirusa COVID – 19, narada odbyła się w sposób zdalny – w formie wideokonferencji.