Uzupełnienie do wniosku ZRID

W dniu 10.03.2021 r. zostało złożone przedmiotowe uzupełnienie do wniosku ZRID – na wezwanie Urzędu Wojewódzkiego.