Procedowanie wniosku ZRID

Nadal trwa procedowanie wniosku o uzyskanie decyzji na Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej – ZRID. Z uwagi na dotychczasowy brak zastrzeżeń do wniosku, Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia Robót przygotowawczych na placu budowy:

  • Został zgłoszony Zespół Saperski,
  • Zgłoszono kandydaturę Archeologa
  • Rozpoczęto rozpoznanie logistyczne możliwości komunikacyjnych.