Informacja o Radzie Technicznej

Robocza Rada Techniczna nr 14 odbyła się w dniu 27.04.2021 r. w sposób zdalny – konferencja online.