Informacja o Radzie Technicznej

W dniu 1.06.2021 r. odbyła się Robocza Rada Techniczna nr 16 – w sposób zdalny – konferencja online.