Informacja o postępie robót w danym miesiącu

 1. Wykonawca przekazał w dn.07.05.2021 Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych. W trakcie weryfikacji Inżyniera.
 2. Wykonawca przekazał wnioski o zatwierdzenie recept:
  • recepty SMA w dn.13.05.2021. Trwa proces zatwierdzenia
  • mieszanki z BA AC 11 S w dn.13.05.2021. Inżynier po zweryfikowaniu dokumentacji wydal opinię pozytywną warunkowo, która została przesłana w dniu 09.06.2021 r.
  • warstwy wiążącej z BA KR 1-2 w dn.13.05.2021. – Inżynier po zweryfikowaniu dokumentacji wydal opinię pozytywną warunkowo, która została przesłana w dniu 09.06.2021 r.
  • warstwy wiążącej z BA KR 3-7 w dn.13.05.2021. Trwa proces zatwierdzenia recepty.
  • warstwy podbudowy z BA KR 3-7 w dn.13.05.2021. Trwa proces zatwierdzenia recepty.
 3. Wykonawca złożył wnioski o zatwierdzenie materiałów:
  • w dniu 10.06.2021 r. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE – KRUSZYWA LRC DO MATERACA GEOSYNTETYCZNEGO – w oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera
  • w dniu 10.06.2021 r. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE – KRUSZYWO LRC DO BUDOWANIA NASYPÓW – w oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera.
  • w dniu 11.06.2021 r. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE kształtki elektrooporowe, nawiertki, zawory, kształtki doczołowe z PE 100 SDR17 – w oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera.
  • w dniu 11.06.2021 r. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE – rury przewodowe PE DN 11 O SDR 17 – w oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera
  • w dniu 15.06.2021 r. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE rury przewodowe, kształtki 355,6 x 8,8mm, 355,6 x 10,0mm nr 0015/MAT/S – w oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera
  • w dniu 15.06.2021 r. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE rury osłonowe, kształtki 508,0 x 8,8mm – w oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera
  • w dniu 15.06.2021 r. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE łuki gięte 355,6 x 10,0mm – w oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera
  • w dniu 15.06.2021 r. przedłożył WNIOSEK O ZATWIERDZENIE izolacja Protego! – w oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera
  • w dniu 15.06.2021 r. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE izolacja rur – w oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera.\
 4. Wykonawca przedłożył wnioski o zatwierdzenie PZJ:
  • w dniu 25.06.2021 r. TABLICE INFORMACYJNE ORAZ PAMIĄTKOWE. W oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera.
  • w dniu 25.06.2021 r. STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO. W oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera
  • w dniu 25.06.2021 r. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. W oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera
  • w dniu 25.06.2021 r. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW. W oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera.
  • w dniu 25.06.2021 r. OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI. W oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera.
  • w dniu 25.06.2021 r. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I_LUB DARNINY. W oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera.
 5. Wykonawca przekazał prośbę o zatwierdzenie Laboratorium Wykonawcy – MMA. W oczekiwaniu na zaopiniowanie przez Inżyniera.
 6. Na dzień 30.06.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 82,3 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 96,3 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.
 7. Zaawansowanie finansowe narastająco na dzień 30.06.2021 r. wynosi 3,23 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej .