Informacja o Radzie Technicznej

Robocza Rada Techniczna nr 17 odbyła się w dniu 26.07.2021 r. w sposób zdalny – konferencja online.