Uzyskanie Decyzji ZRID

Dnia 24 września 2021 r. Wykonawca uzyskał ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie określonym jako Kamień Milowy nr 1.

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 15/21