Informacja o Roboczej Radzie Technicznej

Robocza Rada Techniczna nr 19 odbyła się w dniu 27.09.2021 r. – w sposób zdalny – konferencja online.