Informacja o postępie robót w danym miesiącu

 1. Data Kamienia Milowego nr 1 zostanie ponownie przesunięta na mocy Aneksu nr 9 (do umowy NI.2720.27.2019 z dnia 29.07.2019 r.), na dzień 30.09.2021r.
 2. Inżynier przekazał zestawienie elementów rozliczeniowych wynagrodzenia Inżyniera nr 15 za etap II (08.2021).
 3. Inżynier w miesiącu wrześniu prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 4. W okresie sprawozdawczym odbyła się Rada Techniczna nr 21 w dniu 13.09.2021 r. (konferencja online) oraz Robocza Rada Techniczna nr 19 w dniu 27.09.2021 r. (konferencja online).
 5. Kontrakt jest na etapie projektowania. Nie prowadzono żadnych Robót, a tym samym nie wykonywano badań laboratoryjnych związanych z realizacją Robót.
 6. Na dzień 30.09.2021 r. procedowanych jest 25 roszczeń, z czego 2 zyskały status roszczenia ostatecznego.
 7. W okresie sprawozdawczym przekazano wnioski o zatwierdzenie materiałów:
  • kabel XRUHAKXS 1×240/50
  • rura osłonowa gładkościenna SRS
  • folia kablowa czerwona
  • rura osłonowa gładkościenna dzielona przeznaczona do układania w ziemi
  • folia kablowa niebieska
  • złącza, uziomy bednarka 30×4
  • krawężniki betonowe
  • betonowa kostka brukowa
  • betonowa kostka brukowa ryflowana żółta STOP
  • betonowe obrzeża
  • korytka odwadniające
  • ceramiczne izolatory
  • przewód napowietrzny
  • uchwyt odciągowy
 8. Zaawansowanie finansowe narastająco na dzień 30.09.2021 r. wynosi: 3,23 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
 9. Na dzień 30.09.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
 • 93,1 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
 • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.