Przekazanie Placu Budowy

Dnia 4 października 2021 r.

Zamawiający – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, reprezentowana przez:

  • Panią Barbarę Sumarę-Żuk – Kierownika Projektu
  • Pana Zbigniewa Żarczyńskiego – Kierownika Służby Utrzymaniowej we Wrocławiu,

przekazał prawo dostępu do Placu Budowy Wykonawcy– firmie Budimex S.A., reprezentowanej przez:

  • Pana Krzysztofa Sokołowskiego – Dyrektora Rejonu,
  • Pana Damiana Nowakowskiego – Dyrektora Oddziału,
  • Pana Łukasza Kuzielę – Kierownika Kontraktu
  • Pana Radosława Barana – Kierownika Budowy

przy udziale Nadzoru Inwestorskiego – firmy Lafrentz Polska – reprezentowanej przez:

  • Pana Tadeusza Ponisza – Inżyniera Kontraktu
  • Pana Karola Lubasiewicza – Inspektora Nadzoru/Zastępcę Inżyniera Kontraktu.