Informacja o Radzie Budowy

Rada Budowy nr 1 /Rada Techniczna nr 22 odbyła się w dniu 11.10.2021 r. w sposób zdalny – konferencja online.