Rada Techniczna nr 22

Rada Techniczna nr 22 odbyła się w dniu 11.10.2021 r. w sposób zdalny – konferencja online.