20 Robocza Rada Techniczna

Robocza Rada Techniczna nr 20 odbyła się w dniu 25.10.2021 r. w sposób zdalny – konferencja online.