Informacja o postępie robót w danym miesiącu

  1. Inżynier w miesiącu październiku prowadził analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
  2. W okresie sprawozdawczym odbyła się Rada Techniczna nr 22 w dniu 11.10.2021 r. oraz Robocza Rada Techniczna nr 20 dnia 25.10.2021 r.
  3. Kontrakt uzyskał decyzję ZRID i w dniu 4 października miało miejsce uroczyste rozpoczęcie robót na odcinku Wschodniej Obwodnicy Wrocławia od ul. Grota-Roweckiego do ul. Buforowej.
  4. Prace projektowe zostały zrealizowane w 100%.
  5. Na kontrakcie procedowane są 23 roszczenia.
  6. W okresie sprawozdawczym Zespół Inżyniera prowadził prace związane z weryfikacją dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę. Uwagi do dokumentacji przekazywane były na bieżąco za pismami.
  7. Wszystkie tomy PZJ zostały zatwierdzone / zatwierdzone warunkowo oraz część [27/51] została ostemplowana „do realizacji” oraz przekazana stronom.
  8. Na dzień 31.10.2021 zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 67,6 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.