Informacja o Radzie Budowy

Rada Budowy nr 2 odbyła się w dniu 08.11.2021 r. w sposób zdalny – konferencja online.