Informacja o Radzie Technicznej

Rada Techniczna nr 2 odbyła się w dniu 22.11.2021 r. w sposób zdalny – konferencja online.