Informacja o Radzie Budowy

Rada Techniczna

Ze względu na okres świąteczny, w grudniu nie odbyła się Rada Techniczna. Rada Techniczna nr 3 została przesunięta na styczeń 2022r. Wszystkie istotne sprawy (dot. okresu sprawozdawczego listopada) związane z kontraktem zostały omówione na Radzie Budowy z dn. 13.12.2021r.

Rada Budowy

Rada Budowy nr 3 odbyła się w dniu 13.12.2021 r. w sposób zdalny – konferencja online.