Informacja o Radzie Budowy

Rada Budowy nr 4 odbyła się w dniu 10.01.2022 r. w sposób zdalny – konferencja online.