Informacja o Radzie Budowy

Rada Budowy nr 5 odbyła się w dniu 14.02.2022 r. w sposób zdalny – konferencja online.