Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Postęp prac na dzień 28 lutego 2022 r.:

 1. Inżynier w miesiącu lutym 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W miesiącu sprawozdawczym Inżynier z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe nie zlecał wykonywania badań kontrolnych.
 3. W miesiącu sprawozdawczym nie wystąpiły niezgodności i problemy z jakością robót. Nie było też konieczności wykonywania działań naprawczych.
 4. W minionym okresie, w związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 5. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 31 Powiadomień o Roszczeniach, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 6. W okresie sprawozdawczym wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • Materiału – – Dwutaśmowy system DENSOLEN – AS39P/ R20 HT w klasie C50 – Izolacja ATAGOR DENSO GAZ SYSTEM
  • Materiału – Opaska termokurczliwa – Izolacja  ATAGOR Opaski GAZ SYSTEM
  • Materiału – Słupek oznaczeniowy SO – Słupki PTS RABKA
  • Materiału – Taśma oznacznikowa żółta – Taśma PTS RABKA
  • Materiału – Synetetyczna masa izolująca (wypełniająca) –  Izolacja  ATAGOR wypełnienie GAZ SYSTEM
  • Materiału – Słupy stożkowe o przekroju ośmiokątnym MABO 7/60/3p
  • Materiału – Fundament pod słupy oświetleniowe F-120/35
  • Recepta – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C0,4/0,5MPa
  • Recepta – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0MPa
  • Materiału – Kostka granitowa łupana 18/20
  • Materiału – Podsypka cementowo piaskowa 1:4
  • Materiału – Beton C8/10
  • Recepta – Stabilizacja C1,5/2,5 – Kostka granitowa łupana 18/20
  • Materiału – Beton C12/15
  • Materiału – Beton C16/20
  • Materiału – Podsypka 1:4
  • Recepty – Stabilizacja C1,5/2,0
  • KNA – wodociąg – rondo ul. Żernicka
  • Materiału – Płozy dystansowe EUROSPACER MIDI 41 mm
  • Materiału – Kabel oświetleniowy YAKXS 4×25
 1. W miesiącu lutym 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • Materiał – Uszczelki zaciskowe, skręcane do rur HDPE 40- ZAZ 40
  • Materiał – Kabel XzTKMXpw
  • Materiału – Złączka ZR110 do rur RHDPE 110/6,3
  • Materiału – Dwutaśmowy system DENSOLEN – AS39P/ R20 HT w klasie C50 – Izolacja ATAGOR DENSO GAZ SYSTEM
  • Materiału – Opaska termokurczliwa – Izolacja  ATAGOR Opaski GAZ SYSTEM
  • Materiału – Słupek oznaczeniowy SO – Słupki PTS RABKA
  • Materiału – Taśma oznacznikowa żółta – Taśma PTS RABKA
  • Materiału – Synetetyczna masa izolująca (wypełniająca) –  Izolacja  ATAGOR wypełnienie GAZ SYSTEM
  • Materiału – Słupy stożkowe o przekroju ośmiokątnym MABO 7/60/3p
  • Materiału – Fundament pod słupy oświetleniowe F-120/35
  • Materiału – Podsypka cementowo piskowa 1:4
  • Materiału – Beton C8/10
  • Materiału – Kostka granitowa łupana 18/20
  • Materiału – Beton C12/15
  • Materiału – Beton C16/20
  • Materiału – Podsypka 1:4
  • Materiału – Płozy dystansowe EUROSPACER MIDI 41 mm
  • Recepta – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C0,4/0,5MPa
  • Recepta – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0MPa
  • Recepta – Stabilizacja C1,5/2,5
  • Recepta – Stabilizacja C1,5/2,0
 1. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, badania archeologiczne, przeglądy przyrodnicze, pomiary geodezyjne wraz z zakładaniem osnowy.
 2. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami na plac budowy z dróg publicznych, objętymi wprowadzonymi TOR.
 3. Kontynuowano zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu z jednoczesnym przygotowaniem podłoża pod nasyp. Wykonawca kontynuował wykonanie wykopów, nasypów oraz realizację materaca geosyntetycznego. Wszystkie roboty prowadzone były pod nadzorem i w porozumieniu z ekspertami Konsultanta.
 4. Na placu składowym na terenie budowy gromadzono materiały oraz kruszywa niezbędne do realizacji inwestycji.
 5. Na dzień 28.02.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 77,5 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.