Informacja o Radzie Budowy

Rada Budowy nr 6 odbyła się w dniu 14.03.2022 r. w sposób zdalny – konferencja online.