Informacja o Radzie Technicznej

Rada Techniczna nr 5 odbyła się w dniu 28.03.2022 r. w sposób zdalny – konferencja online.