Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Postęp prac na dzień 31 marca 2022r.:

 1. Inżynier w marcu 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. Inżynier w marcu zlecił wykonanie badań kontrolnych przez Laboratorium Inżyniera w zakresie kontroli – zagęszczenia zasypek sieci gazowej G-2.
 3. W miesiącu sprawozdawczym nie wystąpiły niezgodności i problemy z jakością robót. Nie było też konieczności wykonywania działań naprawczych.
 4. W minionym okresie, w związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 5. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 35 Powiadomień o Roszczeniach, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 6. W okresie sprawozdawczym wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • materiału – mieszkanka 1:1 (hałda Siechnice + piasek Grzyb),\
  • materiału – materiał do wbudowania w nasyp,
  • materiału – narzut kamienny 80_150 (zbiorniki),
  • materiału – piasek gruby 0_63 (zbiorniki),
  • materiału – mieszanka nasion traw,
  • materiału – mieszanka nasion traw „Autostrada III”,
  • materiału – piasek kopalnia pełcznica,
  • materiału – mieszanka nasion traw autostrada speed grass,
  • recepty – mieszanka sma,
  • recepty – w. wiążąca ba ac 16w kr 3-7,
  • recepty – recepta ba ac 16w pmb kr 3-7 nr sbt/04/04/19/a,
  • recepty – w. podbudowy z ba ac 22P,
  • karta nadzoru autorskiego – słupy oświetleniowe – dodatkowa powłoka malarska,
  • karta nadzoru autorskiego – zmiana niwelety drogi serwisowe  s-1.
 7. W marcu 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – kabel oświetleniowy yakxs 4×25
  • wniosek o zatwierdzenie materiału mieszkanka 1:1 (hałda siechnice + piasek grzyb)
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – materiał do wbudowania w nasyp
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – narzut kamienny 80_150 (zbiorniki)
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – piasek gruby 0_63 (zbiorniki)
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – mieszanka nasion traw
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – mieszanka nasion traw „autostrada III”
  • wniosek o zatwierdzenie materiału – piasek kopalnia Pełcznica
  • kartę nadzoru autorskiego KNA- wodociąg – rondo ul. Żernicka
  • kartę nadzoru autorskiego – słupy oświetleniowe – dodatkowa powłoka malarska.
 8. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.
 9. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami na plac budowy z dróg publicznych, objętymi wprowadzonymi TOR.
 10. Prowadzono roboty przygotowujące podłoże pod nasyp. Wykonawca kontynuował wykonanie warstw nasypów oraz wykopy. Jednocześnie Wykonawca kontynuuje gromadzenie materiałów, w tym kruszyw do budowy nasypu, a także galanterii drogowej (krawężniki, obrzeża chodnikowe, kostka betonowa). Wykonawca kontynuował realizację materaca geosyntetycznego. Kontynuowano prace przy wykonaniu przepustów kołowych. Wykonawca przystąpił do wykonania oporników z obrzeży chodnikowych dla zakresu ciągu pieszo – rowerowego. Wszystkie roboty prowadzone były pod nadzorem i w porozumieniu z Inspektorami Konsultanta.
 11. Na dzień 31.03.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 80,0 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.