Informacja o Radzie Budowy

Rada Budowy nr 7 odbyła się w dniu 11.04.2022 r. w sposób zdalny – konferencja online.