Informacja o Radzie Technicznej

Rada Techniczna nr 6 odbyła się w dniu 25.04.2022 r. w sposób zdalny – konferencja online.