Informacja o Radzie Budowy

Rada Budowy nr 8 odbyła się w dniu 09.05.2022 r. na zapleczu u Wykonawcy.