Informacja o Radzie Technicznej

Rada Techniczna nr 7 odbyła się w dniu 23.05.2022 r. na zapleczu u Wykonawcy.