Informacja o Radzie Budowy

Rada Budowy nr 9 odbyła się w dniu 13.06.2022 r. na zapleczu u Wykonawcy.