Informacja o Radzie Technicznej

Rada Techniczna nr 8 odbyła się w dniu 27.06.2022 r. na zapleczu u Wykonawcy.