Informacja o Radzie Budowy

Rada Budowy nr 10 odbyła się w dniu 11 lipca 2022 r. na zapleczu u Wykonawcy.