Informacja o Radzie Technicznej

Rada Techniczna nr 9 odbyła się w dniu 25 lipca 2022 r. na zapleczu u Wykonawcy.