Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Postęp robót na dzień 31 lipca 2022r. :

 1. Inżynier w lipcu 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W lipcu 2022r.  Inżynier zlecił wykonanie badań kontrolnych przez:
  • Laboratorium Inżyniera w zakresie kontroli zagęszczenia oraz nośności warstw nasypów.
  • Laboratorium Zamawiającego w zakresie kontroli:
   • nośności oraz zagęszczenia warstwy mrozoochronnej;
   • nośności oraz zagęszczenia warstwy podbudowy z kruszywa;
   • warstw bitumicznych nawierzchni (w-wy podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej).
  • Inżynier przeprowadza badania kontrolne, po otrzymaniu wyników badań przedstawionych przez Wykonawcę.
 1. W związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 2. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 39 Powiadomień o Roszczeniach, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 3. W lipcu 2022r.  wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • materiału – Słupy stożkowe o przekroju ośmiokątnym MABO 7/60/3p,
  • materiału – Oprawy oświetleniowe,
  • materiału – Słupy stalowe – ekrany akustyczne,
  • materiału – Panele wypełniające – ekrany akustyczne,
  • materiału – Kosze zbrojeniowe – ekrany akustyczne,
  • materiału – Beton C25/30 – Ekrany akustyczne,
  • materiału – Belki podwalinowe – Ekrany akustyczne,
  • Karty Nadzoru Autorskiego – zmiana opraw oświetleniowych,
  • PZJ – Ekrany akustyczne  – zielona ściana.
 4. W lipcu 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Punktowe elementy odblaskowe PEO (białe, czerwone),
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Króciec gwintowany typu TOR 2,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Króciec gwintowany typu TOR 3,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Farba rozpuszczalnikowa do poziomego oznakowania dróg,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Mikrokulki szklane refleksyjne 125-630H, Wniosek o zatwierdzenie materiału – Mikrokulki szklane refleksyjne 400-840TEF,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Mikrokulki szklane refleksyjne 125-850TEF,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Masy chemoutwardzalne + kulki szklane,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Masy termoplastyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Oprawy oświetleniowe,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupy stalowe – ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Panele wypełniające – ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kosze zbrojeniowe – ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Beton C25/30 – Ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Belki podwalinowe – Ekrany akustyczne,
  • Kartę Nadzoru Autorskiego – zmiana opraw oświetleniowych.
 5. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.
 6. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami i objazdów na drogach publicznych na plac budowy z dróg publicznych wraz z utrzymaniem TOR.
 7. W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad humusowaniem skarp rowów, prowadził prace brukarskie w obrębie ronda ul. Grota Roweckiego, pracował nad ułożeniem ścieku betonowego km 5+550-5+620, wykonaniem zbiorników Z-6 i Z-7. Prowadził prace związane z budową kanału tłocznego, wykonywaniem kanalizacji deszczowej w obrębie ronda ul. Grota Roweckiego, montażem fundamentów pod słupy oświetleniowe w rejonie ronda Grota Roweckiego. Wykonano warstwę podbudowy
  z betonu asfaltowego TG, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na TG rondo ul. Grota Roweckiego oraz droga wewnętrzna. Wykonawca pracował nad wykonywaniem poboczy przy TG na całym zakresie, wykonywaniem materaca włączeniem TG do ronda Grota Roweckiego, wykonywaniem obrzeży przy CPR km 0+400-0+500 oraz krawężnika – wyspa przy rondzie u. Buforowa w ciągu TG km 6+100.
 8. Na dzień 31.07.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 90,0 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.