Informacja o Radzie Budowy

Rada Budowy nr 11 odbyła się w dniu 08.08.2022 r. na zapleczu Wykonawcy.