Informacja o Radzie Technicznej

Rada Techniczna nr 10 odbyła się w dniu 22.08.2022 r. na zapleczu u Wykonawcy.