Informacja o Radzie Budowy

W dniu 12 września 2022 r. na zapleczu Wykonawcy odbyła się Rada Budowy nr 12.