Informacja o Radzie Budowy

Rada Budowy nr 13 odbyła się w dniu 10 października 2022 r. na zapleczu u Wykonawcy.