Informacja o Radzie Technicznej

Rada Techniczna nr 12 odbyła się w dniu 24 października 2022 r. na zapleczu u Wykonawcy