Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Na dzień 31 sierpnia 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Inżynier w sierpniu 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W sierpniu 2022r.  Inżynier zlecił wykonanie badań kontrolnych przez:
  • Laboratorium Inżyniera w zakresie kontroli:
   zagęszczenia oraz nośności warstw nasypów;
   zagęszczenia zasypek oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej.
  • Laboratorium Zamawiającego w zakresie kontroli:
   betonu pali fundamentowych pod ekrany;
   nośności oraz zagęszczenia geomateraca z kruszywa;
   nośności oraz zagęszczenia podbudowy z kruszywa;
   równości warstwy wiążącej;                     
   odwiertów nawierzchni warstwy podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej SMA (odcinek próbny);

Inżynier przeprowadza badania kontrolne, po otrzymaniu wyników badań
przedstawionych przez Wykonawcę.

 1. W związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 2. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 41 Powiadomień o Roszczeniach, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 3. W sierpniu 2022r.  wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • materiału – kostka granitowa 9/11,
  • materiału – Piasek płukany 0-2 mm,
  • materiału – Słupy stożkowe o przekroju ośmiokątnym MABO 7/60/3p,
  • materiału – Kruszywo granitowe o ciągłym uziarnieniu 0/200 mm,
  • materiału – ogrodzenie zbiornika – siatka,
  • Karty Nadzoru Autorskiego – STWIORB NR D.07.06.01 rew.01,
  • Sprawozdanie z odcinka próbnego warstwy ścieralnej 5+900-6+000.
 4. W sierpniu 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Oprawy oświetleniowe,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupy stalowe – ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Panele wypełniające – ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kosze zbrojeniowe – ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Beton C25/30 – Ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Belki podwalinowe – Ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – kostka granitowa 9/11,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Piasek płukany 0-2 mm,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupy stożkowe o przekroju ośmiokątnym MABO 7/60/3p,
  • PZJ Ekrany akustyczne  – zielona ściana,
  • Kartę Nadzoru Autorskiego – zmiana opraw oświetleniowych.
 1. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.
 2. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami i objazdów na drogach publicznych na plac budowy z dróg publicznych wraz z utrzymaniem TOR.
 3. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca pracował nad humusowaniem terenów płaskich, wykonaniem nawierzchni bitumicznej na TG, wykonaniem obrzeży betonowych na CPR, wykonaniem krawężników wraz ze ściekiem, wykonaniem zbiorników Z-6 i Z-7, montażem słupów ekranów, wykonaniem gazociągu Rondo ul. Żernicka, koszeniem rowów, wykonaniem kanalizacji deszczowej rondo ul. Grota Roweckiego i rondo  Buforowa, przebudową gazociągu średniego ciśnienia – rondo ul. Żernicka.
 4. Na dzień 31.08.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 92,5 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.

Informacja o Radzie Technicznej

Rada Techniczna nr 10 odbyła się w dniu 22.08.2022 r. na zapleczu u Wykonawcy.

Informacja o Radzie Budowy

Rada Budowy nr 11 odbyła się w dniu 08.08.2022 r. na zapleczu Wykonawcy.

Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Postęp robót na dzień 31 lipca 2022r. :

 1. Inżynier w lipcu 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W lipcu 2022r.  Inżynier zlecił wykonanie badań kontrolnych przez:
  • Laboratorium Inżyniera w zakresie kontroli zagęszczenia oraz nośności warstw nasypów.
  • Laboratorium Zamawiającego w zakresie kontroli:
   • nośności oraz zagęszczenia warstwy mrozoochronnej;
   • nośności oraz zagęszczenia warstwy podbudowy z kruszywa;
   • warstw bitumicznych nawierzchni (w-wy podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej).
  • Inżynier przeprowadza badania kontrolne, po otrzymaniu wyników badań przedstawionych przez Wykonawcę.
 1. W związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 2. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 39 Powiadomień o Roszczeniach, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 3. W lipcu 2022r.  wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • materiału – Słupy stożkowe o przekroju ośmiokątnym MABO 7/60/3p,
  • materiału – Oprawy oświetleniowe,
  • materiału – Słupy stalowe – ekrany akustyczne,
  • materiału – Panele wypełniające – ekrany akustyczne,
  • materiału – Kosze zbrojeniowe – ekrany akustyczne,
  • materiału – Beton C25/30 – Ekrany akustyczne,
  • materiału – Belki podwalinowe – Ekrany akustyczne,
  • Karty Nadzoru Autorskiego – zmiana opraw oświetleniowych,
  • PZJ – Ekrany akustyczne  – zielona ściana.
 4. W lipcu 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Punktowe elementy odblaskowe PEO (białe, czerwone),
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Króciec gwintowany typu TOR 2,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Króciec gwintowany typu TOR 3,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Farba rozpuszczalnikowa do poziomego oznakowania dróg,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Mikrokulki szklane refleksyjne 125-630H, Wniosek o zatwierdzenie materiału – Mikrokulki szklane refleksyjne 400-840TEF,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Mikrokulki szklane refleksyjne 125-850TEF,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Masy chemoutwardzalne + kulki szklane,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Masy termoplastyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Oprawy oświetleniowe,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Słupy stalowe – ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Panele wypełniające – ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kosze zbrojeniowe – ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Beton C25/30 – Ekrany akustyczne,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Belki podwalinowe – Ekrany akustyczne,
  • Kartę Nadzoru Autorskiego – zmiana opraw oświetleniowych.
 5. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.
 6. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami i objazdów na drogach publicznych na plac budowy z dróg publicznych wraz z utrzymaniem TOR.
 7. W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad humusowaniem skarp rowów, prowadził prace brukarskie w obrębie ronda ul. Grota Roweckiego, pracował nad ułożeniem ścieku betonowego km 5+550-5+620, wykonaniem zbiorników Z-6 i Z-7. Prowadził prace związane z budową kanału tłocznego, wykonywaniem kanalizacji deszczowej w obrębie ronda ul. Grota Roweckiego, montażem fundamentów pod słupy oświetleniowe w rejonie ronda Grota Roweckiego. Wykonano warstwę podbudowy
  z betonu asfaltowego TG, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na TG rondo ul. Grota Roweckiego oraz droga wewnętrzna. Wykonawca pracował nad wykonywaniem poboczy przy TG na całym zakresie, wykonywaniem materaca włączeniem TG do ronda Grota Roweckiego, wykonywaniem obrzeży przy CPR km 0+400-0+500 oraz krawężnika – wyspa przy rondzie u. Buforowa w ciągu TG km 6+100.
 8. Na dzień 31.07.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 90,0 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.

Informacja o Radzie Technicznej

Rada Techniczna nr 9 odbyła się w dniu 25 lipca 2022 r. na zapleczu u Wykonawcy.

Informacja o Radzie Budowy

Rada Budowy nr 10 odbyła się w dniu 11 lipca 2022 r. na zapleczu u Wykonawcy.

Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Na dzień 30 czerwca 2022r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Inżynier w czerwcu 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W czerwcu 2022r. brak niezgodności i problemów z jakością robót. Brak konieczności wykonywania działań naprawczych.
 3. W czerwcu 2022r.  Inżynier zlecił wykonanie badań kontrolnych przez:
  • Laboratorium Inżyniera w zakresie kontroli:
   • zasypek kanalizacji deszczowych;
   • zagęszczenia oraz nośności warstw nasypów.
  • Laboratorium Zamawiającego w zakresie kontroli:
   • przydatności kruszywa do budowy podbudowy z kruszywa oraz poboczy;
   • zagęszczenia oraz nośności warstwy z geomateraca oraz badanie jego wytrzymałości.
 4. W związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 5. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 39 Powiadomień o Roszczeniach, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 6. W czerwcu 2022r.  wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • materiału – Punktowe elementy odblaskowe PEO (białe, czerwone),
  • materiału – Króciec gwintowany typu TOR 2,
  • materiału – Króciec gwintowany typu TOR 3,
  • materiału – Farba rozpuszczalnikowa do poziomego oznakowania dróg,
  • materiału – Mikrokulki szklane refleksyjne 125-630H,
  • materiału – Mikrokulki szklane refleksyjne 400-840TEF,
  • materiału – Mikrokulki szklane refleksyjne 125-850TEF,
  • materiału – Masy chemoutwardzalne + kulki szklane,
  • materiału – Masy termoplastyczne.
 7. W czerwcu 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kruszywo grube łamane 2_5 mm (do uszorstnienia SMA) + pobocza,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Antykorozyjna powłoka samoprzylepna INOVER WAX PREMIUM, klasa A30,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Powłoka poliuretanowa Protegol 32-55 L,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kabel światłowodowy Z-XOT ksd 16J,
  • Sprawozdanie z odcinka próbnego warstwy wiążącej z BA AC16W na TG,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Punktowe elementy odblaskowe PEO (białe, czerwone),
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Króciec gwintowany typu TOR 2,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Króciec gwintowany typu TOR 3.
 1. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.
 2. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami i objazdów na drogach publicznych na plac budowy z dróg publicznych wraz z utrzymaniem TOR.
 3. W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad wykonaniem nasypów i wykopów, wykonaniem krawężników wraz ze ściekiem, humusowaniem rowu, przebudową kolizji G1, G2, G3 i G4, przebudową kolizji gazowej średniego ciśnienia w km 6+100, układaniem odcinka kanału tłocznego KD, wykonaniem zbiorników Z-6 i Z-7, układaniem obrzeży CPR. Wykonawca prowadził prace związane z usunięciem kolizji ŚN przy ulicy Grota-Roweckiego, wykonaniem krawężników TG, wykonaniem hydroobsiewu skarp i rowu, ułożeniem kabla oświetleniowego – rondo ulica Grota Roweckiego. Wykonywano warstwy podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, a następnie warstwę podbudowy bitumicznej i warstwę wiążącą. Rozpoczęto także prace wykończeniowe na możliwych, dostępnych zakresach – zahumusowanie rowów, w tym skarp i przeciwskarp.
 4. Na dzień 30.06.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 87,5 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.

Informacja o Radzie Technicznej

Rada Techniczna nr 8 odbyła się w dniu 27.06.2022 r. na zapleczu u Wykonawcy.

Informacja o Radzie Budowy

Rada Budowy nr 9 odbyła się w dniu 13.06.2022 r. na zapleczu u Wykonawcy.

Informacja o postępie robót w danym miesiącu

Postęp prac na dzień 31 maja 2022r.:

 1. Inżynier w maju 2022 r. kontynuował analizę dokumentacji przetargowej, projektowej oraz wszelkich dokumentów będących w obiegu kontraktowym.
 2. W miesiącu sprawozdawczym wystąpiły niezgodności w zakresie wykonanych zasypek fundamentów oświetlenia drogowego w km ok. 4+780. Inżynier oczekuje przeprowadzenia przez Wykonawcę działań naprawczych i zgłoszenie gotowości zasypek do ponownej kontroli przez Laboratorium Inżynieria.
 3. Inżynier w maju zlecił wykonanie badań kontrolnych przez Laboratorium Inżyniera
  w zakresie kontroli:
  • zasypek fundamentów słupów oświetlenia drogowego;
  • przydatności materiałów do budowy nasypów;
  • zasypek kanalizacji deszczowej
   oraz Laboratorium Zamawiającego w zakresie kontroli:
  • przydatności kruszywa do budowy podbudowy z kruszywa oraz poboczy;
  • zagęszczenia oraz nośności warstwy podbudowy z kruszywa;
  • zarobów próbnych mas bitumicznych;
  • mieszanek MMA oraz odwiertów nawierzchni odcinków próbnych warstwy podbudowy bitumicznej oraz wiążącej.
 1. W minionym okresie, w związku z trwaniem etapu realizacji Robót, Konsultant prowadził analizę postępu Robót w odniesieniu do zatwierdzonego Programu Robót.
 2. Od dnia rozpoczęcia inwestycji Wykonawca złożył 37 Powiadomień o Roszczeniach, w tym 3 Roszczenia Ostateczne.
 3. W okresie sprawozdawczym wpłynęły do Inżyniera wnioski o zatwierdzenie:
  • materiału – Właz kanałowy, klasa C250,
  • materiału – rura DZ315PEHD PE 100 SDR17,6,
  • materiału – łuk 90 stopni, łuk 45 stopni, łuk 15 stopni Dz315PEHD PE 100, SDR17,6,
  • materiału – rury stalowe ze szwem DN500,
  • materiału – powłoka trójwarstwowa 3LPE,
  • materiału – zasuwy kołnierzowe typoszeregu A021,
  • materiału – zawory zwrotne typoszeregu A067,
  • materiału – MAC 3 pływakowy regulator poziomu,
  • materiału – hydrostatyczne sondy głębokości typu SG – 25, SG-25S, SG-25C,
  • materiału – łańcuchy,
  • materiału – pompy zatapialne do ścieków,
  • materiału – łańcuch uszczelniający,
  • materiału – wyposażenie zgodnie z pkt. 2 z oświadczenia o zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją oraz przepisami,
  • materiału – betonowe dennice PERFECT DN2000,
  • materiału – betonowe kręgi DN2000,
  • materiału – żelbetowe płyty pokrywowe PERFECT  DN2000,
  • materiału – kruszywo 0_31.5,
  • materiału – rura DZ315PEHD PE 100 SDR17,6,
  • materiału – Siatka węzęłkowa leśna i słupki do siatki leśnej typu A,
  • materiału – Asfalt drogowy 70_100 – zabezpieczenie  krawędzi nawierzchni,
  • materiału – grube łamane 2_5 mm (do uszorstnienia SMA) + pobocza,
  • materiału – Antykorozyjna powłoka samoprzylepna INOVER WAX PREMIUM, klasa A30,
  • materiału – Powłoka poliuretanowa Protegol 32-55 L,
  • materiału – Kabel światłowodowy Z-XOT ksd 16J,
  • Karta nadzoru autorskiego – zmiana lokalizacji słupa SN Linia L-260 (rejon ul. Grota Roweckiego),
  • recepty – recepta Abet (wypełnienie szczelin),
  • Sprawozdanie z odcinka próbnego KŁSM_0_31,5,
  • Sprawozdanie z odcinka próbnego podbudowy z BA AC 22P,
  • Sprawozdanie z odcinka próbnego warstwy wiążącej z BA AC16W na TG.
 4. W maju 2022r. Inżynier zatwierdził:
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – mieszanka nasion traw,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – taśma dylatacyjna,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Wpust uliczny Niagara,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Zwieńczenie studzienki włazowej klasy D400 z żeliwa szarego,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Zwieńczenie studzienki włazowej klasy C250 z żeliwa szarego,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Wpust ściekowy ECODRAIN D400,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – rura DZ315PEHD PE 100 SDR17,6,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kształtki PE,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – warstwa mrozoochronna,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 B3 ZM,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 B10 ZM/R,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 B3 ZM – BITUNOVA,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM – BITUNOVA,
  • Wniosek o zatwierdzenie materiału – Kationowa emulsja asfaltowa C60 B10 ZM/R – BITUNOVA,
  • Sprawozdanie z odcinka próbnego warstwy C1,5/2,0,
  • Sprawozdanie z odcinka próbnego warstwy C0,4/0,5,
  • Karta nadzoru autorskiego – podłączenie kanału deszczowego.
 5. W okresie rozliczeniowym, Wykonawca we współpracy z Zespołem Inżyniera kontynuował Roboty przygotowawcze tj. rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny, przeglądy przyrodnicze.
 6. Prowadzone były działania utrzymaniowe związane z wjazdami/zjazdami na plac budowy z dróg publicznych, objętymi wprowadzonymi TOR.
 7. W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad wykonaniem nasypu, wykonaniem krawężników wraz ze ściekiem, humusowaniem rowu, przebudową kolizji G1, G2, G3 i G4, wykonaniem zbiorników Z-6 i Z-7, układaniem obrzeży CPR. Wykonawca prowadził prace związane z usunięciem kolizji ŚN przy ulicy Grota-Roweckiego, wykonaniem krawężników TG, wykonaniem hydroobsiewu skarp i rowu, ułożeniem kabla oświetleniowego – rondo ulica Grota Roweckiego. Wszystkie roboty prowadzone były pod nadzorem i w porozumieniu z Inspektorami Konsultanta.
 8. Na dzień 31.05.2022r. zaawansowanie czasowe Kontraktu to:
  • 85,0 % Czasu na ukończenie (wraz z okresami zimowymi),
  • 100 % czasu na uzyskanie Minimalnej Ilości Wykonania dla Kamienia Milowego nr 1.